ZA ĽUDÍ

3

Strana Za ľudí

Volebný líder: Andrej Kiska

Link na transparentný účet: ZA ĽUDÍ

Webstránka: https://za-ludi.sk/

Prehľadnosť transparentného účtu. Do akej miery sú položky na volebnom transparentnom účte prehľadne popísané a je možné identifikovať účel a príjemcu/poskytovateľa?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Strana významnú časť kampane presmerovala do prostredia mediálnych agentúr, kde chýbajú bližšie informácie o nakupovaných produktoch a službách. Nebolo tak, napríklad, podrobnejšie vidno výdavky na reklamu v online prostredí. Nedostatok strana korigovala v januárovej časti kampane, odkedy platby do agentúr delí na menšie faktúry.  Mnohé popisky k výdavkom v kampani sú málo presné. V priebehu kampane sa už nezopakoval nedostatok z jej úvodu – veľká platba s neoznačeným adresátom.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 3): Účet je pomerne podrobný, obsahuje však z hľadiska veľkosti významné neúplne popísané platby – najmä platba z 12. novembra, Nákup mediálneho priestoru Outdoor za 63.148,68 eura, bez označenia kde strana službu nakupuje. Suma predstavuje polovicu doterajších výdavkov strany na kampaň.

3

Volebná kampaň. Aká je úroveň informovanosti o volebnej kampani, jej financovaní, volebnom tíme a spolupracujúcich agentúrach?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Strana nezverejňuje na svojom webe informácie o volebnej kampani, jej veľkosti, financovaní, volebnom tíme, poradcoch a spolupracujúcich agentúrach. Informácie  však sprístupnila na vyžiadanie Transparency.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 3): Strana nezverejňuje na svojom webe informácie o volebnej kampani, jej veľkosti, financovaní, volebnom tíme, poradcoch a spolupracujúcich agentúrach. Informácie  však sprístupnila na vyžiadanie Transparency.

3

Transparentnosť výdavkov pred oficiálnou kampaňou. Ako informuje politická strana o kampani pred vyhlásením volieb?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Strana si transparentný účet založila až tesne pred začiatkom oficiálnej volebnej kampane. Informácie o propagačnej kampani, ktorá predchádzala oficiálnej predvolebnej kampani, nezverejňuje na svojom webe. Poskytla ich na žiadosť Transparency.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 3): Strana si transparentný účet založila až tesne pred začiatkom oficiálnej volebnej kampane. Informácie o propagačnej kampani poskytla na žiadosť Transparency.

3

Pôvod vlastných zdrojov. Do akej miery informuje politická strana o spôsobe nadobudnutia finančných zdrojov investovaných do kampane a o majetkovom pozadí jej lídra?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Strana financuje kampaň zo straníckych zdrojov, ktoré tvoria pôžičky od súkromných osôb. Na svojej stránke zverejňuje ich mená, výšku požičanej sumy, dohodnutý úrok aj dátumy uzavretia zmlúv. Líder strany nevyplnil majetkové priznanie Transparency ani neposkytol kópie daňových priznaní.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 3): Strana financuje kampaň zo straníckych zdrojov, ktoré tvoria pôžičky od súkromných osôb. Na svojej stránke zverejňuje ich mená, výšku požičanej sumy, dohodnutý úrok aj dátumy uzavretia zmlúv. Líder strany nevyplnil majetkové priznanie Transparency ani neposkytol kópie daňových priznaní.

3

Web kampane. Obsahuje web politickej strany informácie kľúčové pre rozhodovanie voličov (životopisy kandidátov, volebný program, majetkové pomery, volebná kampaň, volebné akcie)?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Strana na svojom webe zverejňuje zoznam kandidátov pre voľby. Prinášala vizitky lídrov s informáciami o nich, zverejňuje programový dokument aj zoznam volebných akcií, kde sa možno stretnúť s predstaviteľmi strany. Súčasťou webu je e-mailový kontaktný formulár.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 2):Strana na svojom webe zverejňuje zoznam kandidátov pre voľby. Prinášala vizitky lídrov s informáciami o nich, zverejňuje základný programový dokument. Chýba zoznam volebných akcií, kde sa možno stretnúť s predstaviteľmi strany. Súčasťou webu je e-mailový kontaktný formulár.

1
Táto stránka využíva cookies. V prípade, že nesúhlasíte s ukladaním súborov cookies na Vašom zariadení, opustite, prosím, túto stránku.
Ochrana súkromia