SME RODINA

3

Hnutie Sme rodina

Volebný líder: Boris Kollár

Link na transparentný účet: SME RODINA – VOĽBY DO NR SR

Webstránka: https://hnutie-smerodina.sk/

Prehľadnosť transparentného účtu. Do akej miery sú položky na volebnom transparentnom účte prehľadne popísané a je možné identifikovať účel a príjemcu/poskytovateľa?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Transparentný účet hnutia je menej podrobný. Bilbordovú a online kampaň nakupuje hnutie prostredníctvom agentúr, transparentný účet o nich ponúka len málo informácií.

Pôvodné hodnotenie 5.12. (udelená známka 4): Účet málo podrobný, za mesiac november obsahuje len tri výdavky na nákup vonkajších reklamných plôch, z ktorých najväčší (viac ako tretina novembrových výdajov) je neúplne označený: 29. november 2019, vonkajšia reklama, 34.758 eur, suma poslaná neznámemu subjetku.

3

Volebná kampaň. Aká je úroveň informovanosti o volebnej kampani, jej financovaní, volebnom tíme a spolupracujúcich agentúrach?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Strana nezverejňuje na svojom webe informácie o volebnej kampani, jej veľkosti, financovaní, volebnom tíme, poradcoch a spolupracujúcich agentúrach. Informácie nesprístupnila ani na vyžiadanie Transparency.

Pôvodné hodnotenie 5.12. (udelená známka 5): Strana nezverejňuje na svojom webe informácie o volebnej kampani, jej veľkosti, financovaní, volebnom tíme, poradcoch a spolupracujúcich agentúrach. Informácie nesprístupnila ani na vyžiadanie Transparency.

5

Transparentnosť výdavkov pred oficiálnou kampaňou. Ako informuje politická strana o kampani pred vyhlásením volieb?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Strana vedie transparentný účet od polovice júla. Informácie o propagačnej kampani, ktorá predchádzala oficiálnej predvolebnej kampani, nezverejňuje na svojom webe a  neposkytla ich ani na žiadosť Transparency.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 3): Strana vedie transparentný účet od polovice júla. Transparency neposkytla informácie o propagačnej kampani.

3

Pôvod vlastných zdrojov. Do akej miery informuje politická strana o spôsobe nadobudnutia finančných zdrojov investovaných do kampane a o majetkovom pozadí jej lídra?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Hnutie financuje kampaň so straníckych vkladov a príspevkov, ktoré prijíma cez transparentný účet. Líder strany nevyplnil podrobné majetkové priznanie Transparency ani neposkytol kópie daňových priznaní

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 3): Strana financuje kampaň zo straníckych zdrojov. Líder strany nevyplnil podrobné majetkové priznanie Transparency ani neposkytol kópie daňových priznaní.

3

Web kampane. Obsahuje web politickej strany informácie kľúčové pre rozhodovanie voličov (životopisy kandidátov, volebný program, majetkové pomery, volebná kampaň, volebné akcie)?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Hnutie na svojom webe zverejňuje zoznam kandidátov pre voľby, aj volebný program. Súčasťou webu je e-mailový kontaktný formulár aj telefonické kontakty na predstaviteľov strany. Chýbajú životopisy lídrov kandidátky, aj zoznam volebných akcií, kde by ich bolo možné stretnúť.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 3): Hnutie na svojom webe zverejňuje zoznam kandidátov pre voľby, aj volebný program. Súčasťou webu je e-mailový kontaktný formulár aj telefonické kontakty na predstaviteľov strany. Chýbajú životopisy lídrov kandidátky, aj zoznam volebných akcií, kde by ich bolo možné stretnúť.

3
Táto stránka využíva cookies. V prípade, že nesúhlasíte s ukladaním súborov cookies na Vašom zariadení, opustite, prosím, túto stránku.
Ochrana súkromia