SME RODINA

4

Hnutie Sme rodina

Volebný líder: Boris Kollár

Link na transparentný účet: SME RODINA – VOĽBY DO NR SR

Webstránka: https://hnutie-smerodina.sk/

Prehľadnosť transparentného účtu. Do akej miery sú položky na volebnom transparentnom účte prehľadne popísané a je možné identifikovať účel a príjemcu/poskytovateľa?

Účet málo podrobný, za mesiac november obsahuje len tri výdavky na nákup vonkajších reklamných plôch, z ktorých najväčší (viac ako tretina novembrových výdajov) je neúplne označený: 29. november 2019, vonkajšia reklama, 34.758 eur, suma poslaná neznámemu subjetku.

4

Volebná kampaň. Aká je úroveň informovanosti o volebnej kampani, jej financovaní, volebnom tíme a spolupracujúcich agentúrach?

Strana nezverejňuje na svojom webe informácie o volebnej kampani, jej veľkosti, financovaní, volebnom tíme, poradcoch a spolupracujúcich agentúrach. Informácie nesprístupnila ani na vyžiadanie Transparency.

5

Transparentnosť výdavkov pred oficiálnou kampaňou. Ako informuje politická strana o kampani pred vyhlásením volieb?

Strana vedie transparentný účet od polovice júla. Transparency neposkytla informácie o propagačnej kampani.

3

Pôvod vlastných zdrojov. Do akej miery informuje politická strana o spôsobe nadobudnutia finančných zdrojov investovaných do kampane a o majetkovom pozadí jej lídra?

Strana financuje kampaň zo straníckych zdrojov. Líder strany nevyplnil podrobné majetkové priznanie Transparency ani neposkytol kópie daňových priznaní.

3

Web kampane. Obsahuje web politickej strany informácie kľúčové pre rozhodovanie voličov (životopisy kandidátov, volebný program, majetkové pomery, volebná kampaň, volebné akcie)?

Hnutie na svojom webe zverejňuje zoznam kandidátov pre voľby, aj volebný program. Súčasťou webu je e-mailový kontaktný formulár aj telefonické kontakty na predstaviteľov strany. Chýbajú životopisy lídrov kandidátky, aj zoznam volebných akcií, kde by ich bolo možné stretnúť.

3
Táto stránka využíva cookies. V prípade, že nesúhlasíte s ukladaním súborov cookies na Vašom zariadení, opustite, prosím, túto stránku.
Ochrana súkromia