DOBRÁ VOĽBA

2

Strana Dobrá voľba

Volebný líder: Tomáš Drucker

Link na transparentný účet: DOBRÁ VOĽBA

Webstránka: https://dobravolba2020.sk/

Prehľadnosť transparentného účtu. Do akej miery sú položky na volebnom transparentnom účte prehľadne popísané a je možné identifikovať účel a príjemcu/poskytovateľa?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Transparentný účet strany obsahuje takmer výlučne len výdavky na outdoor a online kampaň. Popisy výdavkov sú navyše málo podrobné. Strana spolupracuje s mediálnymi agentúrami a zrealizovala cez ne viacero väčších a málo transparentných nákupov.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 4): Transparentný účet je pomerne podrobný, hnutie s ním pracuje často. S výnimkou platieb za reklamu na sociálnej sieti sú však všetky ostatné výdavky popísané neúplne.  Chýba pri nich účel platby, pri jednej aj označenie príjemcu. Strana prijala na transparentný účet v štyroch platbách 220.000 eur, platby sú neoznačené. AKTUALIZOVANÉ HODNOTENIE: Strana predložila doklady z banky potvrdzujúce, že neoznačené príjmové platby smerovali z jej účtu. Doklady Transparency zverejnila na svojom webe.

3,5

Volebná kampaň. Aká je úroveň informovanosti o volebnej kampani, jej financovaní, volebnom tíme a spolupracujúcich agentúrach?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Strana nezverejňuje na svojom webe informácie o volebnej kampani, jej veľkosti, financovaní, volebnom tíme, poradcoch a spolupracujúcich agentúrach. Informácie  však sprístupnila na vyžiadanie Transparency.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 3): Strana nezverejňuje na svojom webe informácie o volebnej kampani, jej veľkosti, financovaní, volebnom tíme, poradcoch a spolupracujúcich agentúrach. Informácie nesprístupnila ani na vyžiadanie Transparency. AKTUALIZOVANÉ HODNOTENIE (9.12.2019): Strana vyplnila dodatočne dotazník Transparency, kde informuje o volebnej kampani.

3

Transparentnosť výdavkov pred oficiálnou kampaňou. Ako informuje politická strana o kampani pred vyhlásením volieb?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Strana si transparentný účet založila hneď po svojom vzniku. Informácie o propagačnej kampani, ktorá predchádzala oficiálnej predvolebnej kampani, nezverejňuje na svojom webe. Poskytla ich na žiadosť Transparency.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 2): Strana si transparentný účet založila hneď po svojom vzniku. Informácie o propagačnej kampani poskytla na žiadosť Transparency.

2

Pôvod vlastných zdrojov. Do akej miery informuje politická strana o spôsobe nadobudnutia finančných zdrojov investovaných do kampane a o majetkovom pozadí jej lídra?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Strana financuje kampaň takmer výlučne zo straníckych vkladov. Pôvodné nevhodné označenie straníckeho účtu názvom „prevádzkový“ strana zmenila v druhej polovici kampane na označenie „Strana DOBRÁ VOĽBA“. Zdrojom financovania kampane sú podľa vyjadrenia strany predovšetkým pôžičky jej členov. Informácie o týchto pôžičkách zverejňuje na svojom webe. Líder strany vyplnil podrobné majetkové priznanie Transparency. Nedoložil daňové doklady, ktoré by potvrdzovali takéto jeho príjmy.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 2): Z transparentného účtu nie je možné zistiť, z akých zdrojov strana financuje kampaň – platby sú neoznačené. Dotazník Transparency strana nevyplnila, na webe informuje o zozname veriteľov strany. Líder strany nevyplnil podrobné majetkové priznanie Transparency, ani neposkytol kópie daňových priznaní. AKTUALIZOVANÉ HODNOTENIE (9.12.2019): Strana predložila doklady z banky potvrdzujúce, že neoznačené príjmové platby smerovali z jej účtu. Doklady Transparency zverejnila na svojom webe. Strana vyplnila dodatočne dotazník Transparency, kde informuje o spôsobe nadobudnutia finančných zdrojov pre kampaň. Líder strany vyplnil dodatočne majetkové priznanie Transparency. 

1

Web kampane. Obsahuje web politickej strany informácie kľúčové pre rozhodovanie voličov (životopisy kandidátov, volebný program, majetkové pomery, volebná kampaň, volebné akcie)?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Strana na webe zverejňuje kandidátnu listinu pre voľby, volebný program strany, vizitky jej lídrov.  Súčasťou webu je kontaktný formulár. Chýba zoznam volebných akcií, kde sa možno stretnúť s predstaviteľmi strany.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 2): Strana na webe zverejňuje vizitky jej lídrov, stručný prehľad riešení (v bodoch), ktoré presadzuje. Súčasťou webu je kontaktný formulár.

4
Táto stránka využíva cookies. V prípade, že nesúhlasíte s ukladaním súborov cookies na Vašom zariadení, opustite, prosím, túto stránku.
Ochrana súkromia