DOBRÁ VOĽBA

3

Strana Dobrá voľba

Volebný líder: Tomáš Drucker

Link na transparentný účet: DOBRÁ VOĽBA

Webstránka: https://dobravolba2020.sk/

Prehľadnosť transparentného účtu. Do akej miery sú položky na volebnom transparentnom účte prehľadne popísané a je možné identifikovať účel a príjemcu/poskytovateľa?

Transparentný účet je pomerne podrobný, hnutie s ním pracuje často. S výnimkou platieb za reklamu na sociálnej sieti sú však všetky ostatné výdavky popísané neúplne.  Chýba pri nich účel platby, pri jednej aj označenie príjemcu. Strana prijala na transparentný účet v štyroch platbách 220.000 eur, platby sú neoznačené. AKTUALIZOVANÉ HODNOTENIE: Strana predložila doklady z banky potvrdzujúce, že neoznačené príjmové platby smerovali z jej účtu. Doklady Transparency zverejnila na svojom webe.

4

Volebná kampaň. Aká je úroveň informovanosti o volebnej kampani, jej financovaní, volebnom tíme a spolupracujúcich agentúrach?

Strana nezverejňuje na svojom webe informácie o volebnej kampani, jej veľkosti, financovaní, volebnom tíme, poradcoch a spolupracujúcich agentúrach. Informácie nesprístupnila ani na vyžiadanie Transparency. AKTUALIZOVANÉ HODNOTENIE (9.12.2019): Strana vyplnila dodatočne dotazník Transparency, kde informuje o volebnej kampani.

3

Transparentnosť výdavkov pred oficiálnou kampaňou. Ako informuje politická strana o kampani pred vyhlásením volieb?

Strana si transparentný účet založila hneď po svojom vzniku. Informácie o propagačnej kampani poskytla na žiadosť Transparency.

1

Pôvod vlastných zdrojov. Do akej miery informuje politická strana o spôsobe nadobudnutia finančných zdrojov investovaných do kampane a o majetkovom pozadí jej lídra?

Z transparentného účtu nie je možné zistiť, z akých zdrojov strana financuje kampaň – platby sú neoznačené. Dotazník Transparency strana nevyplnila, na webe informuje o zozname veriteľov strany. Líder strany nevyplnil podrobné majetkové priznanie Transparency, ani neposkytol kópie daňových priznaní. AKTUALIZOVANÉ HODNOTENIE (9.12.2019): Strana predložila doklady z banky potvrdzujúce, že neoznačené príjmové platby smerovali z jej účtu. Doklady Transparency zverejnila na svojom webe. Strana vyplnila dodatočne dotazník Transparency, kde informuje o spôsobe nadobudnutia finančných zdrojov pre kampaň. Líder strany vyplnil dodatočne majetkové priznanie Transparency. 

2

Web kampane. Obsahuje web politickej strany informácie kľúčové pre rozhodovanie voličov (životopisy kandidátov, volebný program, majetkové pomery, volebná kampaň, volebné akcie)?

Strana na webe zverejňuje vizitky jej lídrov, stručný prehľad riešení (v bodoch), ktoré presadzuje. Súčasťou webu je kontaktný formulár.

4
Táto stránka využíva cookies. V prípade, že nesúhlasíte s ukladaním súborov cookies na Vašom zariadení, opustite, prosím, túto stránku.
Ochrana súkromia