MOST-HÍD

3

Strana Most-Híd

Volebný líder: Arpád Érsek

Link na transparentný účet: MOST – HÍD,Voľby do NR SR 2020

Webstránka: https://www.most-hid.sk/

Prehľadnosť transparentného účtu. Do akej miery sú položky na volebnom transparentnom účte prehľadne popísané a je možné identifikovať účel a príjemcu/poskytovateľa?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Transparentný účet strany je pomerne podrobný. Popisy jednotlivých výdavkov sú úplné, neobsahujú však presnejšiu špecifikácia nákupov. Strana obstaráva väčšinu kampane cez dvornú agentúru i-Step communication prostredníctvom veľkých a netransparentných nákupov. Túto nevhodnú prax strana čiastočne korigovala v druhej polovici januára, odkedy sa snaží veľké agentúrne platby presnejšie popisovať.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 2): Transparentný účet je pomerne podrobný, hnutie s ním pracuje často, zobrazuje volebnú kampaň v rôznych podobách, aj jej vývoj. Popisky položiek sú úplné, opisujú však len nakupovanú komoditu, nie jej kvantitu/kvalitu.

3,5

Volebná kampaň. Aká je úroveň informovanosti o volebnej kampani, jej financovaní, volebnom tíme a spolupracujúcich agentúrach?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Strana nezverejňuje na svojom webe informácie o volebnej kampani, jej veľkosti, financovaní, volebnom tíme, poradcoch a spolupracujúcich agentúrach. Informácie nesprístupnila ani na vyžiadanie Transparency.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 5): Strana nezverejňuje na svojom webe informácie o volebnej kampani, jej veľkosti, financovaní, volebnom tíme, poradcoch a spolupracujúcich agentúrach. Informácie nesprístupnila ani na vyžiadanie Transparency.

5

Transparentnosť výdavkov pred oficiálnou kampaňou. Ako informuje politická strana o kampani pred vyhlásením volieb?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Strana vedie transparentný účet od konca augusta. Informácie o propagačnej kampani, ktorá predchádzala oficiálnej predvolebnej kampani, nezverejňuje na svojom webe a  neposkytla ich ani na žiadosť Transparency.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 3): Strana vedie transparentný účet od konca augusta. Transparency neposkytla informácie o propagačnej kampani.

3

Pôvod vlastných zdrojov. Do akej miery informuje politická strana o spôsobe nadobudnutia finančných zdrojov investovaných do kampane a o majetkovom pozadí jej lídra?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Strana financuje kampaň čiastočne zo straníckych vkladov. Ďalším zdrojom financovania sú príspevky kandidátov strany a podporovateľov prijímané cez transparentný účet.  Líder strany Árpád Érsek vyplnil podrobné majetkové Transparency priznanie, avšak iba v rozsahu ako ho podáva z titulu členstva vo Vláde SR. Doložil však daňové doklady za ostatné tri roky.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 3): Strana financuje kampaň zo straníckych zdrojov. Líder strany nevyplnil podrobné majetkové priznanie Transparency ani neposkytol kópie daňových priznaní.

2,5

Web kampane. Obsahuje web politickej strany informácie kľúčové pre rozhodovanie voličov (životopisy kandidátov, volebný program, majetkové pomery, volebná kampaň, volebné akcie)?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Strana zverejňuje kandidátnu listinu pre voľby, volebný program, vizitky čelných predstaviteľov strany. Súčasťou webu sú e-mailové a telefonické kontakty. Chýba zoznam volebných akcií, kde sa možno stretnúť s predstaviteľmi strany.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 5): Strana sa na svojom webe voľbám nevenuje. Zverejňuje životopisy lídrov strany. Súčasťou webu sú e-mailové a telefonické kontakty.

2
Táto stránka využíva cookies. V prípade, že nesúhlasíte s ukladaním súborov cookies na Vašom zariadení, opustite, prosím, túto stránku.
Ochrana súkromia