VLASŤ

3

Strana Vlasť

Volebný líder: Štefan Harabin

Link na transparentný účet: VLASŤ

Webstránka: https://stranavlast.sk/

Prehľadnosť transparentného účtu. Do akej miery sú položky na volebnom transparentnom účte prehľadne popísané a je možné identifikovať účel a príjemcu/poskytovateľa?

Transparentný účet je menej podrobný – za november obsahuje iba 13 výdavkov na nákup vonkajšej reklamy,  reklamy na sociálnej sieti a prípravy tlačovky. Popisky položiek sú úplné, opisujú však len nakupovanú komoditu, nie jej kvantitu/kvalitu.

2

Volebná kampaň. Aká je úroveň informovanosti o volebnej kampani, jej financovaní, volebnom tíme a spolupracujúcich agentúrach?

Strana nezverejňuje na svojom webe informácie o volebnej kampani, jej veľkosti, financovaní, volebnom tíme, poradcoch a spolupracujúcich agentúrach. Informácie nesprístupnila ani na vyžiadanie Transparency.

5

Transparentnosť výdavkov pred oficiálnou kampaňou. Ako informuje politická strana o kampani pred vyhlásením volieb?

Strana si transparentný účet založila pred začiatkom oficiálnej volebnej kampane. Informácie o propagačnej kampani neposkytla ani na žiadosť Transparency.

5

Pôvod vlastných zdrojov. Do akej miery informuje politická strana o spôsobe nadobudnutia finančných zdrojov investovaných do kampane a o majetkovom pozadí jej lídra?

Strana financuje kampaň z darov a z príspevku strany. Peniaze strane požičali fyzické osoby, údaje k pôžičkám zverejňuje na webe. Líder strany nevyplnil podrobné majetkové priznanie Transparency ani neposkytol kópie daňových priznaní. Na internetovej stránke Súdnej rady sú však zverejnené podrobné majetkové priznania vyplývajúce z jeho predchádzajúcej činnosti.

2

Web kampane. Obsahuje web politickej strany informácie kľúčové pre rozhodovanie voličov (životopisy kandidátov, volebný program, majetkové pomery, volebná kampaň, volebné akcie)?

Strana zverejňuje mená prvej desiatky kandidátky, kratší volebný program a 8 opatrení, ktoré chce presadiť a životopis volebného lídra. Súčasťou webu je kontaktný formulár aj telefonický kontakt na predsedníčku strany.

 

3
Táto stránka využíva cookies. V prípade, že nesúhlasíte s ukladaním súborov cookies na Vašom zariadení, opustite, prosím, túto stránku.
Ochrana súkromia