SaS

2

Strana Sloboda a solidarita

Volebný líder Richard Sulík

Link na transparentný účet: SaS Parlamentné voľby 2020

Webstránka: https://www.sas.sk/

Prehľadnosť transparentného účtu. Do akej miery sú položky na volebnom transparentnom účte prehľadne popísané a je možné identifikovať účel a príjemcu/poskytovateľa?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Transparentný účet strany je podrobný a zobrazuje kampaň a jej vývoj v reálnom čase, vrátane individuálnych kampaní kandidátov strany. Chýba podrobnejšia špecifikácia množstva nakupovaných výdavkov. Strana na svojom transparentnom účte neukazuje podrobne výdavky na online reklamu, tú nakupuje cez agentúru.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 2): Stranícky účet je podrobný, strana s nim pracuje často, zobrazuje volebnú kampaň v rôznych podobách, aj jej vývoj. Popisky položiek sú úplné, opisujú však len nakupovanú komoditu, nie jej kvantitu/kvalitu.

2

Volebná kampaň. Aká je úroveň informovanosti o volebnej kampani, jej financovaní, volebnom tíme a spolupracujúcich agentúrach?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Strana nezverejňuje na svojom webe informácie o volebnej kampani, jej veľkosti, financovaní, volebnom tíme, poradcoch a spolupracujúcich agentúrach. Informácie však sprístupnila na vyžiadanie Transparency.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 3): Strana nezverejňuje na svojom webe informácie o volebnej kampani, jej veľkosti, financovaní, volebnom tíme, poradcoch a spolupracujúcich agentúrach. Informácie však sprístupnila na vyžiadanie Transparency.

3

Transparentnosť výdavkov pred oficiálnou kampaňou. Ako informuje politická strana o kampani pred vyhlásením volieb?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Strana vedie transparentný účet od polky augusta. Informácie o propagačnej kampani, ktorá predchádzala oficiálnej predvolebnej kampani, nezverejňuje na svojom webe. Poskytla ich na žiadosť Transparency.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 2): Strana vedie transparentný účet od polky augusta. Poskytla Transparency informácie o propagačnej kampani.

2

Pôvod vlastných zdrojov. Do akej miery informuje politická strana o spôsobe nadobudnutia finančných zdrojov investovaných do kampane a o majetkovom pozadí jej lídra?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Strana financuje kampaň zo straníckych zdrojov. Líder strany vyplnil podrobné majetkové priznanie Transparency a poskytol kópie daňových priznaní.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 1): Strana financuje kampaň zo straníckych zdrojov. Líder strany vyplnil podrobné majetkové priznanie Transparency a poskytol kópie daňových priznaní.

1

Web kampane. Obsahuje web politickej strany informácie kľúčové pre rozhodovanie voličov (životopisy kandidátov, volebný program, majetkové pomery, volebná kampaň, volebné akcie)?

Opakované hodnotenie 29.1.2020:  Na webe zverejňuje zoznam všetkých 150 kandidátov pre voľby s ich fotografiami a stručnými vizitkami, volebný program, kalendár volebných akcií, e-mailový aj telefonický kontakt.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 1): Na webe zverejňuje zoznam všetkých 150 kandidátov pre voľby s ich fotografiami a stručnými vizitkami, volebný program, kalendár volebných akcií, e-mailový aj telefonický kontakt.

1
Táto stránka využíva cookies. V prípade, že nesúhlasíte s ukladaním súborov cookies na Vašom zariadení, opustite, prosím, túto stránku.
Ochrana súkromia