KDH

3

Hnutie Kresťanskodemokratické hnutie

Volebný líder: Alojz Hlina

Link na transparentný účet: KDH Parlamentné voľby 2020

Webstránka: https://www.kdh.sk/

Prehľadnosť transparentného účtu. Do akej miery sú položky na volebnom transparentnom účte prehľadne popísané a je možné identifikovať účel a príjemcu/poskytovateľa?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Transparentný účet hnutia je pomerne podrobný. Popisy jednotlivých výdavkov sú úplné, avšak často strohé a chýba presnejšia špecifikácia nákupov.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 2): Transparentný účet je pomerne podrobný, hnutie s ním pracuje často, zobrazuje volebnú kampaň v rôznych podobách, aj jej vývoj. Popisky položiek sú úplné, opisujú však len nakupovanú komoditu, nie jej kvantitu/kvalitu.

2

Volebná kampaň. Aká je úroveň informovanosti o volebnej kampani, jej financovaní, volebnom tíme a spolupracujúcich agentúrach?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Strana nezverejňuje na svojom webe informácie o volebnej kampani, jej veľkosti, financovaní, volebnom tíme, poradcoch a spolupracujúcich agentúrach. Informácie však sprístupnila na vyžiadanie Transparency.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 3): Strana nezverejňuje na svojom webe informácie o volebnej kampani, jej veľkosti, financovaní, volebnom tíme, poradcoch a spolupracujúcich agentúrach. Informácie  však sprístupnila na vyžiadanie Transparency.

3

Transparentnosť výdavkov pred oficiálnou kampaňou. Ako informuje politická strana o kampani pred vyhlásením volieb?

Opakované hodnotenie 29.1.2020:Strana si transparentný účet založila až tesne pred začiatkom oficiálnej volebnej kampane. Informácie o propagačnej kampani, ktorá predchádzala oficiálnej predvolebnej kampani, nezverejňuje na svojom webe. Poskytla ich na žiadosť Transparency.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (pôvodná známka 5): Strana si transparentný účet založila až tesne pred začiatkom oficiálnej volebnej kampane. Informácie o propagačnej kampani neposkytla ani na žiadosť Transparency.

3

Pôvod vlastných zdrojov. Do akej miery informuje politická strana o spôsobe nadobudnutia finančných zdrojov investovaných do kampane a o majetkovom pozadí jej lídra?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Hnutie financuje kampaň prostredníctvom úveru, ktorý si vzal jej predseda Alojz Hlina. Informácie o tejto pôžičke hnutie zverejňuje na svojom webe. Ďalším zdrojom financovania sú dary kandidátov a podporovateľov hnutia, ktoré sú prijímané cez transparentný účet. Líder strany nevyplnil podrobné majetkové priznanie Transparency ani neposkytol kópie daňových priznaní.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2020 (udelená známka 3): Strana financuje kampaň z darov a prostriedkov strany získaných z pôžičky svojho predsedu. Na webe strany sú zverejnené podrobnosti k tejto pôžičke. Líder strany nevyplnil podrobné majetkové priznanie Transparency ani neposkytol kópie daňových priznaní.

3

Web kampane. Obsahuje web politickej strany informácie kľúčové pre rozhodovanie voličov (životopisy kandidátov, volebný program, majetkové pomery, volebná kampaň, volebné akcie)?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Hnutie zverejňuje kandidátnu listinu pre voľby, volebný program, kalendár volebných akcií. Súčasťou webu sú e-mailové a telefonické kontakty. Chýbajú životopisy lídrov strany.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2020 (udelená známka 2): Hnutie zverejňuje kandidátnu listinu pre voľby, volebný program, kalendár volebných akcií. Súčasťou webu sú e-mailové a telefonické kontakty. Chýbajú životopisy lídrov strany.

2
Táto stránka využíva cookies. V prípade, že nesúhlasíte s ukladaním súborov cookies na Vašom zariadení, opustite, prosím, túto stránku.
Ochrana súkromia