ĽSNS

3

Strana Kotlebovci – Ľudová strana naše Slovensko

Volebný líder: Marian Kotleba

Link na transparentný účet: ĽSNašeSlovensko-voľbyNRSR-2020

Webstránka: http://www.naseslovensko.net/

Prehľadnosť transparentného účtu. Do akej miery sú položky na volebnom transparentnom účte prehľadne popísané a je možné identifikovať účel a príjemcu/poskytovateľa?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Transparentný účet strany je podrobný a zobrazuje kampaň a jej vývoj v reálnom čase. Chýba podrobnejšia špecifikácia výdavkov ale napríklad aj výdavky súvisiace s individuálnymi kampaňami kandidátov strany.

Pôvodné hodnotenie k 5.12.2019 (udelená známka 3):Účet strany je pomerne podrobný, sú na ňom však takmer výlučne iba nákupy vonkajších reklamných plôch. Obsahuje z hľadiska veľkosti pomerne významný úplne nepopísaný výdaj z 28. novembra 2019 – jednorazový výber hotovosti vo výške 26-tisíc eur (12% z doterajších výdavkov).

2

Volebná kampaň. Aká je úroveň informovanosti o volebnej kampani, jej financovaní, volebnom tíme a spolupracujúcich agentúrach?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Strana nezverejňuje na svojom webe informácie o volebnej kampani, jej veľkosti, financovaní, volebnom tíme, poradcoch a spolupracujúcich agentúrach. Informácie  však sprístupnila na vyžiadanie Transparency.

Pôvodné hodnotenie k 5.12.2019 (udelená známka 3):Strana nezverejňuje na svojom webe informácie o volebnej kampani, jej veľkosti, financovaní, volebnom tíme, poradcoch a spolupracujúcich agentúrach. Informácie  však sprístupnila na vyžiadanie Transparency.

3

Transparentnosť výdavkov pred oficiálnou kampaňou. Ako informuje politická strana o kampani pred vyhlásením volieb?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Strana vedie transparentný účet od konca júla. Informácie o propagačnej kampani, ktorá predchádzala oficiálnej predvolebnej kampani, nezverejňuje na svojom webe. Poskytla ich na žiadosť Transparency.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 2): Strana vedie transparentný účet od konca júla. Poskytla Transparency informácie o propagačnej kampani.

2

Pôvod vlastných zdrojov. Do akej miery informuje politická strana o spôsobe nadobudnutia finančných zdrojov investovaných do kampane a o majetkovom pozadí jej lídra?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Strana financuje kampaň výlučne zo straníckych vkladov. Na žiadosť Transparency poskytla údaje o tom, akým spôsobom financuje kampaň. Líder strany vyplnil podrobné majetkové priznanie Transparency, avšak nedostatočne – uviedol len informácie, ktoré sú aj súčasťou jeho poslaneckých majetkových priznaní. Kópie daňových priznaní neposkytol.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 3): Strana financuje kampaň zo straníckych zdrojov. Líder strany vyplnil podrobné majetkové priznanie Transparency, avšak nedostatočne – uviedol len informácie, ktoré sú aj súčasťou jeho poslaneckých majetkových priznaní. Kópie daňových priznaní neposkytol.

3

Web kampane. Obsahuje web politickej strany informácie kľúčové pre rozhodovanie voličov (životopisy kandidátov, volebný program, majetkové pomery, volebná kampaň, volebné akcie)?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Strana na svojom webe neprináša informácie týkajúce sa volieb, ktoré sú dôležité pre rozhodovanie sa voličov s výnimkou kandidátnej listiny pre voľby.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 5): Strana na svojom webe neprináša informácie týkajúce sa volieb, ktoré sú dôležité pre rozhodovanie sa voličov s výnimkou videa z predstavovania kandidátky. Súčasťou webu sú e-mailové adresy na predstaviteľov strany.

4
Táto stránka využíva cookies. V prípade, že nesúhlasíte s ukladaním súborov cookies na Vašom zariadení, opustite, prosím, túto stránku.
Ochrana súkromia