ĽSNS

3

Strana Kotlebovci – Ľudová strana naše Slovensko

Volebný líder: Marian Kotleba

Link na transparentný účet: ĽSNašeSlovensko-voľbyNRSR-2020

Webstránka: http://www.naseslovensko.net/

Prehľadnosť transparentného účtu. Do akej miery sú položky na volebnom transparentnom účte prehľadne popísané a je možné identifikovať účel a príjemcu/poskytovateľa?

Účet strany je pomerne podrobný, sú na ňom však takmer výlučne iba nákupy vonkajších reklamných plôch. Obsahuje z hľadiska veľkosti pomerne významný úplne nepopísaný výdaj z 28. novembra 2019 – jednorazový výber hotovosti vo výške 26-tisíc eur (12% z doterajších výdavkov).

3

Volebná kampaň. Aká je úroveň informovanosti o volebnej kampani, jej financovaní, volebnom tíme a spolupracujúcich agentúrach?

Strana nezverejňuje na svojom webe informácie o volebnej kampani, jej veľkosti, financovaní, volebnom tíme, poradcoch a spolupracujúcich agentúrach. Informácie  však sprístupnila na vyžiadanie Transparency.

3

Transparentnosť výdavkov pred oficiálnou kampaňou. Ako informuje politická strana o kampani pred vyhlásením volieb?

Strana vedie transparentný účet od konca júla. Poskytla Transparency informácie o propagačnej kampani.

2

Pôvod vlastných zdrojov. Do akej miery informuje politická strana o spôsobe nadobudnutia finančných zdrojov investovaných do kampane a o majetkovom pozadí jej lídra?

Strana financuje kampaň zo straníckych zdrojov. Líder strany vyplnil podrobné majetkové priznanie Transparency, avšak nedostatočne – uviedol len informácie, ktoré sú aj súčasťou jeho poslaneckých majetkových priznaní. Kópie daňových priznaní neposkytol.

3

Web kampane. Obsahuje web politickej strany informácie kľúčové pre rozhodovanie voličov (životopisy kandidátov, volebný program, majetkové pomery, volebná kampaň, volebné akcie)?

Strana na svojom webe neprináša informácie týkajúce sa volieb, ktoré sú dôležité pre rozhodovanie sa voličov s výnimkou videa z predstavovania kandidátky. Súčasťou webu sú e-mailové adresy na predstaviteľov strany.

5
Táto stránka využíva cookies. V prípade, že nesúhlasíte s ukladaním súborov cookies na Vašom zariadení, opustite, prosím, túto stránku.
Ochrana súkromia