OĽaNO

2

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

Volebný líder: Igor Matovič

Link na transparentný účet: OĽANO – PARLAMENTNÉ VOĽBY

Webstránka: http://www.obycajniludia.sk/

Prehľadnosť transparentného účtu. Do akej miery sú položky na volebnom transparentnom účte prehľadne popísané a je možné identifikovať účel a príjemcu/poskytovateľa?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Transparentný účet hnutia je podrobný a zobrazuje kampaň a jej vývoj v reálnom čase. Popis kampaňových výdavkov je často stručný a neponúka bližšie detaily. Hnutie spolupracuje s mediálnymi agentúrami – časť výdavkov sústredilo ešte v decembri do viacerých veľkých, málo transparentných platieb. V januári od tejto praxe čiastočne upustilo.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 3): Účet je pomerne podrobný, hnutie s ním pracuje pravidelne, zobrazuje volebnú kampaň v rôznych podobách, aj jej vývoj. Popisky položiek sú úplné, opisujú však len nakupovanú komoditu, nie jej kvantitu/kvalitu.

2,5

Volebná kampaň. Aká je úroveň informovanosti o volebnej kampani, jej financovaní, volebnom tíme a spolupracujúcich agentúrach?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Strana nezverejňuje na svojom webe informácie o volebnej kampani, jej veľkosti, financovaní, volebnom tíme, poradcoch a spolupracujúcich agentúrach. Informácie  však sprístupnila na vyžiadanie Transparency.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 5): Strana nezverejňuje na svojom webe informácie o volebnej kampani, jej veľkosti, financovaní, volebnom tíme, poradcoch a spolupracujúcich agentúrach. Informácie nesprístupnila ani na vyžiadanie Transparency.

3

Transparentnosť výdavkov pred oficiálnou kampaňou. Ako informuje politická strana o kampani pred vyhlásením volieb?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Strana si transparentný účet založila až tesne pred začiatkom oficiálnej volebnej kampane.  Na žiadosť Transparency zverejnila Prehlaď nákladov hnutia vynaložených na propagáciu v období 180 dní pred vyhlásením volieb. Ide o dokument, ktorý strany predkladajú oficiálne po uskutočnení volieb. Strana tiež na žiadosť Transparency vysvetlila podrobnejšie údaje uvedené v tomto prehľade. Túto informáciu nezverejňuje na svojom webe.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 5): Strana si transparentný účet založila až tesne pred začiatkom oficiálnej volebnej kampane. Informácie o propagačnej kampani neposkytla ani na žiadosť Transparency.

3

Pôvod vlastných zdrojov. Do akej miery informuje politická strana o spôsobe nadobudnutia finančných zdrojov investovaných do kampane a o majetkovom pozadí jej lídra?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Hnutie financuje kampaň z príspevkov zo štátneho rozpočtu a z darov, tie prijíma cez transparentný účet. Líder strany vyplnil podrobné majetkové priznanie Transparency a poskytol daňové doklady za posledné tri roky. Svoj majetok v minulosti prepísal na manželku, teraz nebol ochotný zverejniť jej majetkové pomery.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 3): Strana financuje kampaň zo straníckych zdrojov. Líder strany nevyplnil podrobné majetkové priznanie Transparency ani neposkytol kópie daňových priznaní.

1,5

Web kampane. Obsahuje web politickej strany informácie kľúčové pre rozhodovanie voličov (životopisy kandidátov, volebný program, majetkové pomery, volebná kampaň, volebné akcie)?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Hnutie na svojom webe zverejňuje zoznam kandidátov pre voľby. Zverejnený volebný program je ešte z roku 2016. Zverejňuje vizitky doterajších poslancov hnutia, vrátane predsedu. Chýba tak napríklad vizitka jednotky na kandidátke hnutia Márie Šofranko. Súčasťou webu je e-mailový a telefonický kontakt.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 4):Hnutie na svojom webe zverejňuje zoznam kandidátov pre voľby. Zverejnený volebný program je ešte z roku 2016. Súčasťou webu je e-mailový a telefonický kontakt.

4
Táto stránka využíva cookies. V prípade, že nesúhlasíte s ukladaním súborov cookies na Vašom zariadení, opustite, prosím, túto stránku.
Ochrana súkromia