SMER-SD

4

Strana Smer – sociálna demokracia

Volebný líder: Peter Pellegrini

Link na transparentný účet: SMER-SD voľby NR SR 2020

Webstránka: https://www.strana-smer.sk/

Prehľadnosť transparentného účtu. Do akej miery sú položky na volebnom transparentnom účte prehľadne popísané a je možné identifikovať účel a príjemcu/poskytovateľa?

Opakované hodnotenie k 29.1.2020: Transparentný účet neplní svoj účel – z prevažnej časti nezobrazuje volebnú kampaň, strana ju ukryla v prostredí spriaznených agentúr JM Communication a Agetnúra Smer, do ktorých smerujú kampaňové financie. Výnimkou sú platby (niektoré?) za reklamu v online prostredí. Najnovšie začali na účte pribúdať i ďalšie platby, zatiaľ v obmedzenom rozsahu.

Prvé hodnotenie k 5.12.2019 (udelená známka 4): Účet nezobrazuje volebnú kampaň, strana ju ukryla v prostredí spriaznených agentúr, do ktorých smerujú všetky doteraz vynaložené kampaňové financie. Výnimkou je niekoľko malých platieb za reklamu na sociálnej sieti.

4

Volebná kampaň. Aká je úroveň informovanosti o volebnej kampani, jej financovaní, volebnom tíme a spolupracujúcich agentúrach?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Strana nezverejňuje na svojom webe informácie o volebnej kampani, jej veľkosti, financovaní, volebnom tíme, poradcoch a spolupracujúcich agentúrach. Informácie nesprístupnila ani na vyžiadanie Transparency.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 5): Strana nezverejňuje na svojom webe informácie o volebnej kampani, jej veľkosti, financovaní, volebnom tíme, poradcoch a spolupracujúcich agentúrach. Informácie nesprístupnila ani na vyžiadanie Transparency.

5

Transparentnosť výdavkov pred oficiálnou kampaňou. Ako informuje politická strana o kampani pred vyhlásením volieb?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Strana si transparentný účet založila až tesne pred začiatkom oficiálnej volebnej kampane. Informácie o propagačnej kampani, ktorá predchádzala oficiálnej predvolebnej kampani, nezverejňuje na svojom webe a  neposkytla ich ani na žiadosť Transparency.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 5): Strana si transparentný účet založila až tesne pred začiatkom oficiálnej volebnej kampane. Informácie o propagačnej kampani neposkytla ani na žiadosť Transparency.

5

Pôvod vlastných zdrojov. Do akej miery informuje politická strana o spôsobe nadobudnutia finančných zdrojov investovaných do kampane a o majetkovom pozadí jej lídra?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Strana financuje kampaň výlučne zo straníckych vkladov, ich bližší pôvod nevysvetlila. Na svojom webe nemá informácie o financovaní kampane. Líder strany nevyplnil podrobné majetkové Transparency priznanie ani neposkytol kópie daňových priznaní.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 3): Strana financuje kampaň zo straníckych zdrojov. Líder strany nevyplnil podrobné majetkové Transparency priznanie ani neposkytol kópie daňových priznaní.

3

Web kampane. Obsahuje web politickej strany informácie kľúčové pre rozhodovanie voličov (životopisy kandidátov, volebný program, majetkové pomery, volebná kampaň, volebné akcie)?

Opakované hodnotenie 29.1.2020:Strana na svojom webe neprináša informácie týkajúce sa volieb, ktoré sú dôležité pre rozhodovanie sa voličov s výnimkou kandidátnej listiny pre voľby. Súčasťou webu je e-mailový kontaktný formulár.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 5): Strana na svojom webe neprináša informácie týkajúce sa volieb, ktoré sú dôležité pre rozhodovanie sa voličov s výnimkou piatich priorít volebného programu. Súčasťou webu je e-mailový kontaktný formulár.

4
Táto stránka využíva cookies. V prípade, že nesúhlasíte s ukladaním súborov cookies na Vašom zariadení, opustite, prosím, túto stránku.
Ochrana súkromia