SNS

3

Strana Slovenská národná strana

Volebný líder: Andrej Danko

Link na transparentný účet: SNS parlamentné voľby 2020

Webstránka: https://www.sns.sk/

Prehľadnosť transparentného účtu. Do akej miery sú položky na volebnom transparentnom účte prehľadne popísané a je možné identifikovať účel a príjemcu/poskytovateľa?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Transparentný účet strany je pomerne podrobný. Popisy jednotlivých výdavkov sú úplné, neobsahujú však presnejšiu špecifikácia nákupov. Strana nakupuje svoju bilbordovú kampaň prostredníctvom spriaznenej agentúry Green Day, na účet ktorej poukázala necelú tretinu doterajších výdavkov v kampani. Tieto platby znižujú transparentnosť.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známa 3): Transparentný účet je menej podrobný – za november obsahuje iba 11 výdavkov na nákup vonkajšej reklamy a reklamy na sociálnej sieti. Popisky položiek sú úplné, opisujú však len nakupovanú komoditu, nie jej kvantitu/kvalitu.

3

Volebná kampaň. Aká je úroveň informovanosti o volebnej kampani, jej financovaní, volebnom tíme a spolupracujúcich agentúrach?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Strana nezverejňuje na svojom webe informácie o volebnej kampani, jej veľkosti, financovaní, volebnom tíme, poradcoch a spolupracujúcich agentúrach. Informácie nesprístupnila ani na vyžiadanie Transparency.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známa 5): Strana nezverejňuje na svojom webe informácie o volebnej kampani, jej veľkosti, financovaní, volebnom tíme, poradcoch a spolupracujúcich agentúrach. Informácie nesprístupnila ani na vyžiadanie Transparency.

5

Transparentnosť výdavkov pred oficiálnou kampaňou. Ako informuje politická strana o kampani pred vyhlásením volieb?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Strana vedie transparentný účet od konca júla. Informácie o propagačnej kampani, ktorá predchádzala oficiálnej predvolebnej kampani, nezverejňuje na svojom webe a neposkytla ich ani na žiadosť Transparency.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 3): Strana vedie transparentný účet od konca júla. Transparency neposkytla informácie o propagačnej kampani.

3

Pôvod vlastných zdrojov. Do akej miery informuje politická strana o spôsobe nadobudnutia finančných zdrojov investovaných do kampane a o majetkovom pozadí jej lídra?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Strana financuje kampaň výlučne zo straníckych vkladov. Líder strany nevyplnil podrobné majetkové Transparency priznanie ani neposkytol kópie daňových priznaní.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 3): Strana financuje kampaň zo straníckych zdrojov. Líder strany nevyplnil podrobné majetkové priznanie Transparency ani neposkytol kópie daňových priznaní.

3

Web kampane. Obsahuje web politickej strany informácie kľúčové pre rozhodovanie voličov (životopisy kandidátov, volebný program, majetkové pomery, volebná kampaň, volebné akcie)?

Opakované hodnotenie 29.1.2020: Strana zverejňuje kandidátnu listinu pre voľby a životopisy lídrov strany. Súčasťou webu sú e-mailové a telefonické kontakty. Zverejnený volebný program je ešte z predošlých parlamentných volieb.

Pôvodné hodnotenie 5.12.2019 (udelená známka 3): Strana zverejňuje kandidátnu listinu pre voľby a životopisy lídrov strany. Súčasťou webu sú e-mailové a telefonické kontakty. Zverejnený volebný program je ešte z predošlých parlamentných volieb.

3
Táto stránka využíva cookies. V prípade, že nesúhlasíte s ukladaním súborov cookies na Vašom zariadení, opustite, prosím, túto stránku.
Ochrana súkromia