MKÖ-MKS

4

Strana Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť

Volebný líder: Gyula Bárdos

Link na transparentný účet: ÖSSZEFOGÁS-SPOLUPATRIČNOSŤ

Web strany: http://magyarkozossegiosszefogas.sk

Prehľadnosť transparentného účtu. Do akej miery sú položky na volebnom transparentnom účte prehľadne popísané a je možné identifikovať účel a príjemcu/poskytovateľa?

Hodnotenie 29.1.2020: Volebná strana združujúca na kandidátke tri subjekty zrealizovala veľkú časť doterajšej kampane cez agentúry spriaznené s jednotlivými stranami, takéto výdavky sú málo transparentné. V priebehu kampane sa navyše strana nevyhla opakovaným chybám pri označovaní príjemcov veľkých platieb.  Pri týchto výdavkoch tak figurujú neexistujúci príjemcovia. Strana tieto výdavky na žiadosť Transparency vysvetlila. Naposledy chybne označené platby do agentúry Fesitivitas Eventum sa jej podarilo opraviť ich stornovaním a opätovnou realizáciou.

3,5

Volebná kampaň. Aká je úroveň informovanosti o volebnej kampani, jej financovaní, volebnom tíme a spolupracujúcich agentúrach?

Hodnotenie 29.1.2020: Strana nezverejňuje na svojom webe informácie o volebnej kampani, jej veľkosti, financovaní, volebnom tíme, poradcoch a spolupracujúcich agentúrach. Informácie  však sprístupnila na vyžiadanie Transparency.

3

Transparentnosť výdavkov pred oficiálnou kampaňou. Ako informuje politická strana o kampani pred vyhlásením volieb?

Hodnotenie 29.1.2020: Volebná strana združujúca na kandidátke tri iné strany si transparentný účet založila až v čase oficiálnej predvolebnej kampane. Informácie o propagačnej kampani Transparency neposkytla.

3

Pôvod vlastných zdrojov. Do akej miery informuje politická strana o spôsobe nadobudnutia finančných zdrojov investovaných do kampane a o majetkovom pozadí jej lídra?

Hodnotenie 29.1.2020: Volebná strana, na kandidátke ktorej kandidujú zástupcovia troch politických strán, financuje kampaň najmä z pôžičiek kandidátov a podporovateľov a tiež z darov kandidátov a podporovateľov. Tieto príspevky sú prijímané cez transparentný účet. Strana maďarskej komunity  financie na transparentný účet MKS vkladá formou straníckych vkladov. SMK na žiadosť Transparency poskytla informáciu o hlavnej pôžičke, z ktorej financuje predvolebnú kampaň. Na svojom straníckom webe o nej SMK neinformuje. Na webe MKS je zoznam veriteľov s podrobnosťami o poskytnutých pôžičkách. Líder strany nevyplnil podrobné majetkové Transparency priznanie ani neposkytol kópie daňových priznaní.

4

Web kampane. Obsahuje web politickej strany informácie kľúčové pre rozhodovanie voličov (životopisy kandidátov, volebný program, majetkové pomery, volebná kampaň, volebné akcie)?

Hodnotenie 29.1.2020: Web strany nemá slovenskú verziu. Strana zverejňuje svoj volebný program, kandidátnu listinu pre voľby, rozhovory s vedúcimi predstaviteľmi strany a e-mailový kontakt. Chýba zoznam volebných akcií, kde sa možno stretnúť s predstaviteľmi strany.

3
Táto stránka využíva cookies. V prípade, že nesúhlasíte s ukladaním súborov cookies na Vašom zariadení, opustite, prosím, túto stránku.
Ochrana súkromia