MOST-HÍD

Strana Most-Híd

Volebný líder: Arpád Érsek

Link na transparentný účet: MOST – HÍD,Voľby do NR SR 2020

Webstránka: https://www.most-hid.sk/

Nárast výdavkov po týždňoch

Nárast príjmov po týždňoch

Štruktúra financovania kampane

Výdavky

Graf zodpovedá stavu účtu k 2. 4. 2020.
Vysvetlivky: PR a REKLAMA : reklama, inzercia, propagácia a PR kandidátov; VOLEBNÉ AKCIE – výdavky spojené s volebnými akciami v teréne; TOVARY a SLUŽBY – ďalšie výdavky súvisiace s volebnom kampaňou; NEIDENTIFIKOVATEĽNÉ - platby, pri ktorých sa nedá určiť účel alebo protistrana

Príjmy

Graf zodpovedá stavu účtu k 2. 4. 2020.
Vysvetlivky: FO – dary od fyzických osôb; Dary straníkov/kandidátov - prevody medzi vlastnými účtami, vklady kandidáta a jeho blízkych osôb – manžel/ka, rodičia, deti
Táto stránka využíva cookies. V prípade, že nesúhlasíte s ukladaním súborov cookies na Vašom zariadení, opustite, prosím, túto stránku.
Ochrana súkromia