Zuzana Čaputová

1

Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok, kandiduje s podporou Progresívneho Slovenska, volebný web: https://www.zuzanacaputova.sk/

Prehľadnosť transparentného účtu. Do akej miery sú položky na volebnom transparentnom účte prehľadne popísané a je možné identifikovať účel a príjemcu/poskytovateľa?

Kandidátka ma správne označenú každú platbu. Kampaň účtuje najpodrobnejšie zo všetkých kandidátov, z účtu sa dajú vyčítať napríklad odmeny pre členov volebného štábu, nákupy konkrétnych reklamných plôch alebo volebné cestovné náklady. Kandidátka nerealizuje väčšie transfery do prostredia agentúr.

Opakované hodnotenie (13.3.2019): Kandidátka má aj naďalej najpodrobnejší transparentný účet zo všetkých kandidátov. Iniciatívne nám dovolila nahliadnuť do účtovníctva jej kampane.

1

Transparentnosť výdavkov pred oficiálnou kampaňou. Ako informuje kandidát o kampani pred vyhlásením volieb?

Kandidátka ohlásila kandidatúru 29.5. 2018, jej výdavky je možné na transparentnom účte vysledovať od toho istého dňa.

1

Pôvod vlastných zdrojov. Do akej miery informuje kandidát o spôsobe nadobudnutia vlastných finančných zdrojov investovaných do volebnej kampane?

Kandidátka investovala do prezidentskej kampane ku dňu hodnotenia 2000 eur z vlastných zdrojov. Plnohodnotne vyplnila podrobné majetkové priznanie TIS a navyše doložila aj kópioe daňových priznaní za päť rokov.

1

Web kampane. Obsahuje webová stránka informácie kľúčové pre rozhodovanie voličov (životopis, volebný program, majetkové pomery, volebná kampaň, volebné akcie)?

Kandidátka má samostatný kandidátsky web kde prezentuje svoj volebný program , profesijný životopis, kalendár stretnutí s voličmi aj priamy kontakt na členov tímu.

1

Volebná kampaň. Aká je úroveň informovanosti kandidáta o volebnej kampani, jej financovaní, volebnom tíme a spolupracujúcich agentúrach?

Kandidátka ponúkla informácie o financovaní svojej kampane a jej organizácii. Vyplnila dotazník TIS zameraný na túto oblasť. Na volebnom webe o nej proaktívne informuje len v obmedzenom rozsahu. Na webe uvádza len mená manažérky kampane a hovorcu kampane.

1
Táto stránka využíva cookies. V prípade, že nesúhlasíte s ukladaním súborov cookies na Vašom zariadení, opustite, prosím, túto stránku.
Ochrana súkromia