Juraj Zábojník

3,15

Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava, nezávislý kandidát, volebný web: http://jurajzabojnik.sk/

Prehľadnosť transparentného účtu. Do akej miery sú položky na volebnom transparentnom účte prehľadne popísané a je možné identifikovať účel a príjemcu/poskytovateľa?

Všetky platby v transparentnom účte majú uvedeného príjemcu aj presný účel. Platby sú podrobné.

Opakované hodnotenie (13.3.2019): Z celkového pohľadu ide o jeden z najtransparentnejších účtov, kde vidno aj cestovné náklady. Kandidát však neuvádza ďalšie náklady na organizáciu stretnutí s občanmi alebo produkciu propagačných materiálov, atď.

2

Transparentnosť výdavkov pred oficiálnou kampaňou. Ako informuje kandidát o kampani pred vyhlásením volieb?

Kandidát oznámil kandidatúru 19.02. 2018. Pohyby sú na jeho transparentnom účte vysledovateľné až od 04.06. 2018.

5

Pôvod vlastných zdrojov. Do akej miery informuje kandidát o spôsobe nadobudnutia vlastných finančných zdrojov investovaných do volebnej kampane?

Kandidát do kampane zatiaľ ku dňu hodnotenia investoval 36.100 eur. Nevyplnil podrobné majetkové priznanie TIS, o svojich príjmoch a majetkových pomeroch neinformuje na svojom prezidentskom webe.

5

Web kampane. Obsahuje webová stránka informácie kľúčové pre rozhodovanie voličov (životopis, volebný program, majetkové pomery, volebná kampaň, volebné akcie)?

Kandidát má samostatný kandidátsky web kde prezentuje svoj volebný program, profesijný životopis a kalendár stretnutí s voličmi.

1

Volebná kampaň. Aká je úroveň informovanosti kandidáta o volebnej kampani, jej financovaní, volebnom tíme a spolupracujúcich agentúrach?

Kandidát ponúkol informácie o financovaní svojej kampane a jej organizácii. Vyplnil  dotazník TIS zameraný na túto oblasť. Na volebnom webe o nej proaktívne neinformuje.

1
Táto stránka využíva cookies. V prípade, že nesúhlasíte s ukladaním súborov cookies na Vašom zariadení, opustite, prosím, túto stránku.
Ochrana súkromia