Milan Krajniak

2,55

Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava, kandiduje s podporou Sme rodina, volebný web: https://www.prezidentpomaha.sk/

Prehľadnosť transparentného účtu. Do akej miery sú položky na volebnom transparentnom účte prehľadne popísané a je možné identifikovať účel a príjemcu/poskytovateľa?

Kandidát má pomerne podrobný rozpis jednotlivých platieb, často ale chýbajú príjemcovia. Pozitívne je, že účet obsahuje aj platby za poradenstvo, ktoré  zverejňuje málo kandidátov. Kandidátova tretia strana Sme Rodina kampaň uniesla do nestransparentného agentúrneho prostedia.

Opakované hodnotenie (13.3.2019): Kandidát v ďalšej časti kampane účtoval výdavky úplne a podrobne.

2

Transparentnosť výdavkov pred oficiálnou kampaňou. Ako informuje kandidát o kampani pred vyhlásením volieb?

Kandidát ohlásil kandidatúru 31.05. 2018, jeho príjmy a výdavky je možné na transparentnom účte vysledovať už od 25.5. 2018.

1

Pôvod vlastných zdrojov. Do akej miery informuje kandidát o spôsobe nadobudnutia vlastných finančných zdrojov investovaných do volebnej kampane?

Kandidát investoval do kampane ku dňu hodnotenia už 54.000 eur. Nevyplnil podrobné majetkové priznanie TIS. Majetkové priznania podáva ako poslanec Národnej rady SR, z nich však nemožno plnohodnotne odvodiť schopnosť kandidáta financovať kampaň ani dostatočne spoznať majetkové pozadie budúceho možného vysokého ústavného činiteľa.

3

Web kampane. Obsahuje webová stránka informácie kľúčové pre rozhodovanie voličov (životopis, volebný program, majetkové pomery, volebná kampaň, volebné akcie)?

Kandidát má samostatný kandidátsky web kde prezentuje svoj volebný program aj profesijný životopis. Neuvádza kalendár stretnutí s voličmi.

2

Volebná kampaň. Aká je úroveň informovanosti kandidáta o volebnej kampani, jej financovaní, volebnom tíme a spolupracujúcich agentúrach?

Kandidát neponúka dostatok informácií o financovaní svojej kampane a jej organizácii. Nevyplnil dotazník TIS zameraný na túto oblasť. O veľkosti kampane, zdrojoch na jej financovanie, volebnom tíme a spolupracujúcich špecialistoch a agentúrach neinformuje ani na volebnom webe.

5
Táto stránka využíva cookies. V prípade, že nesúhlasíte s ukladaním súborov cookies na Vašom zariadení, opustite, prosím, túto stránku.
Ochrana súkromia