Ivan Zuzula

2,94

Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava, kandiduje s podporou Slovenskej konzervatívnej strany, volebný web: http://www.eskas.sk/volby/prezidentske-volby

Prehľadnosť transparentného účtu. Do akej miery sú položky na volebnom transparentnom účte prehľadne popísané a je možné identifikovať účel a príjemcu/poskytovateľa?

Kandidát ku dňu hodnotenia nevyužíval transparentný účet.

Opakované hodnotenie (13.3.2019): Kandidát začal používať transparentný účet tri týždne po ohlásení kandidatúry. Okrem platieb za online reklamu však na ňom nie sú identifikovateľné žiadne iné platby, čo vplýva na výslednú známku. Kandidát mal totiž s veľkou pravdepodobnosťou aj iné výdavky, ako je napríklad produkcia videí, fotografií alebo kreatíva.

4

Transparentnosť výdavkov pred oficiálnou kampaňou. Ako informuje kandidát o kampani pred vyhlásením volieb?

Kandidát doručil do NS SR podpisy za svoju kandidatúru až po oficiálnom začiatku volebnej kampane – 31.01.2019. Transparentný účet si založil, ku dňu hodnotenia na ňom nenastal pohyb.

N/A

Pôvod vlastných zdrojov. Do akej miery informuje kandidát o spôsobe nadobudnutia vlastných finančných zdrojov investovaných do volebnej kampane?

Kandidát do kampane zatiaľ neinvestoval vlastné zdroje. Vyplnil podrobné majetkové priznanie TIS a navyše údaje v ňom doložil aj kópiou daňových priznaní za všetky roky aj účtovných uzávierok jeho spoločnosti.

1

Web kampane. Obsahuje webová stránka informácie kľúčové pre rozhodovanie voličov (životopis, volebný program, majetkové pomery, volebná kampaň, volebné akcie)?

Kandidát nemá samostatný web a o jeho kandidatúre informuje len web jeho strany SKS kde sa nachádza len jednoduchá prezidentská podstránka s životopisom kandidáta.

4

Volebná kampaň. Aká je úroveň informovanosti kandidáta o volebnej kampani, jej financovaní, volebnom tíme a spolupracujúcich agentúrach?

Kandidát neponúka dostatok informácií o financovaní svojej kampane a jej organizácii. Nevyplnil dotazník TIS zameraný na túto oblasť. O veľkosti kampane, zdrojoch na jej financovanie, volebnom tíme a spolupracujúcich špecialistoch a agentúrach neinformuje ani na volebnom webe.

5
Táto stránka využíva cookies. V prípade, že nesúhlasíte s ukladaním súborov cookies na Vašom zariadení, opustite, prosím, túto stránku.
Ochrana súkromia