Robert Mistrík

1,7

Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava, kandiduje s podporou SaS a Spolu, volebný web: https://mistrik2019.sk/

Prehľadnosť transparentného účtu. Do akej miery sú položky na volebnom transparentnom účte prehľadne popísané a je možné identifikovať účel a príjemcu/poskytovateľa?

Kandidát má vo vlastnom transparentom účte označené všetky položky okrem dvoch veľkých platieb, ktoré vysvetľoval až dodatočne do médií. V účte má aj náklady za poradenstvo a iné marketingové služby, čo je zriedkavá miera transparentnosti. V prospech kandidáta sú aktívne dve tretie strany. SaS má platby správne označené, Zuzana Mistríková však uniesla takmer celú doterajšiu kampaň do netransparetného agentúrneho prostredia.

2

Transparentnosť výdavkov pred oficiálnou kampaňou. Ako informuje kandidát o kampani pred vyhlásením volieb?

Kandidát ohlásil kandidatúru 25.6. 2018, jeho príjmy a výdavky je možné na transparentnom účte vysledovať už mesiac pred týmto dátumom – od 23.5. 2018.

1

Pôvod vlastných zdrojov. Do akej miery informuje kandidát o spôsobe nadobudnutia vlastných finančných zdrojov investovaných do volebnej kampane?

Kandidát investoval podľa transparentného účtu do kampane ku dňu hodnotenia spolu so svojou rodinou už 472.650 eur. Bol ochotný plnohodnotne vyplniť podrobné majetkové priznanie, kde informoval o svojich príjmoch a majetkovom pozadí. Na rozdiel od niektorých ďalších kandidátov však nezaslal kópie daňových dokladov ani iných dokladov preukazujúcich tieto príjmy.

2

Web kampane. Obsahuje webová stránka informácie kľúčové pre rozhodovanie voličov (životopis, volebný program, majetkové pomery, volebná kampaň, volebné akcie)?

Kandidát má samostatný kandidátsky web kde prezentuje svoj volebný program, profesijný životopis a kalendár stretnutí s voličmi.

1

Volebná kampaň. Aká je úroveň informovanosti kandidáta o volebnej kampani, jej financovaní, volebnom tíme a spolupracujúcich agentúrach?

Kandidát ponúkol informácie o financovaní svojej kampane a jej organizácii. Vyplnil  dotazník TIS zameraný na túto oblasť. Na volebnom webe o nej proaktívne informuje len v obmedzenom rozsahu. V tlačovej správe informuje len o veľkosti kampane a spôsobe financovania.

1
Táto stránka využíva cookies. V prípade, že nesúhlasíte s ukladaním súborov cookies na Vašom zariadení, opustite, prosím, túto stránku.
Ochrana súkromia