Róbert Švec

4,65

Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra, kandiduje s podporou Slovenského Hnutia Obrody, web: http://www.sho.sk/

Prehľadnosť transparentného účtu. Do akej miery sú položky na volebnom transparentnom účte prehľadne popísané a je možné identifikovať účel a príjemcu/poskytovateľa?

Kandidát transparentý účet ku dňu hodnotenia nevyužíval.

Opakované hodnotenie (13.3.2019): Kandidát má ku dňu opakovaného hodnotenia na transparentnom účte iba tri platby, všetky sú správne označené. Existuje podozrenie, že kandidát neplatí všetky výdavky spojené s kampaňou cez transparentný účet.

4

Transparentnosť výdavkov pred oficiálnou kampaňou. Ako informuje kandidát o kampani pred vyhlásením volieb?

Kandidát ohlásil kandidatúru v tlačovej správe 27.02. 2018. Pohyby sú na jeho transparentnom účte vysledovateľné až od 04.02. 2019.

5

Pôvod vlastných zdrojov. Do akej miery informuje kandidát o spôsobe nadobudnutia vlastných finančných zdrojov investovaných do volebnej kampane?

Kandidát do kampane zatiaľ neinvestoval vlastné zdroje. Nevyplnil podrobné majetkové priznanie TIS, o svojich príjmoch a majetkových pomeroch neinformuje na svojom prezidentskom webe.

5

Web kampane. Obsahuje webová stránka informácie kľúčové pre rozhodovanie voličov (životopis, volebný program, majetkové pomery, volebná kampaň, volebné akcie)?

Kandidát nemá samostatný web a o jeho kandidatúre informuje len web jeho strany SHO kde nie je ani žiadna prezidentská podstránka.

5

Volebná kampaň. Aká je úroveň informovanosti kandidáta o volebnej kampani, jej financovaní, volebnom tíme a spolupracujúcich agentúrach?

Kandidát neponúka dostatok informácií o financovaní svojej kampane a jej organizácii. Nevyplnil dotazník TIS zameraný na túto oblasť. O veľkosti kampane, zdrojoch na jej financovanie, volebnom tíme a spolupracujúcich špecialistoch a agentúrach neinformuje ani na volebnom webe.

5
Táto stránka využíva cookies. V prípade, že nesúhlasíte s ukladaním súborov cookies na Vašom zariadení, opustite, prosím, túto stránku.
Ochrana súkromia