Béla Bugár

2,5

Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín, kandiduje s podporou MOST-HÍD, web: https://www.belabugar.sk/

Prehľadnosť transparentného účtu. Do akej miery sú položky na volebnom transparentnom účte prehľadne popísané a je možné identifikovať účel a príjemcu/poskytovateľa?

Kandidát má pri položkách na transparentnom účte uvedených príjemcov aj predmet platieb. Prevažnú časť kampane však presmeroval do netransparentného prostredia mediálnej agentúry (so všeobecným predmetom: záloha za mediálny priestor).

Opakované hodnotenie (13.3.2019): V dôsledku veľkých platieb do agentúry v prvej časti kampane sa na transparentnom účte nič významné nedialo a neposkytoval údaje o reálnej kampani kandidáta. Na účte tretej strany – Most-Híd došlo k ďalšej veľkej platbe do agentúrneho prostredia.

3

Transparentnosť výdavkov pred oficiálnou kampaňou. Ako informuje kandidát o kampani pred vyhlásením volieb?

Kandidát ohlásil kandidatúru 24.09. 2018, jeho príjmy a výdavky je možné na transparentnom účte vysledovať od 28.09. 2018.

1

Pôvod vlastných zdrojov. Do akej miery informuje kandidát o spôsobe nadobudnutia vlastných finančných zdrojov investovaných do volebnej kampane?

Kandidát investoval do kampane už 50.000 eur. Nevyplnil podrobné majetkové priznanie TIS. Majetkové priznania podáva ako poslanec Národnej rady SR, z nich však nemožno plnohodnotne odvodiť schopnosť kandidáta financovať kampaň ani dostatočne spoznať majetkové pozadie budúceho možného vysokého ústavného činiteľa.

3

Web kampane. Obsahuje webová stránka informácie kľúčové pre rozhodovanie voličov (životopis, volebný program, majetkové pomery, volebná kampaň, volebné akcie)?

Kandidát má samostatný kandidátsky web kde prezentuje svoj volebný program aj profesijný životopis. Neuvádza kalendár stretnutí s voličmi.

2

Volebná kampaň. Aká je úroveň informovanosti kandidáta o volebnej kampani, jej financovaní, volebnom tíme a spolupracujúcich agentúrach?

Kandidát ponúkol informácie o financovaní svojej kampane a jej organizácii. Vyplnil  dotazník TIS zameraný na túto oblasť. Na volebnom webe o nej proaktívne neinformuje.

1
Táto stránka využíva cookies. V prípade, že nesúhlasíte s ukladaním súborov cookies na Vašom zariadení, opustite, prosím, túto stránku.
Ochrana súkromia