František Mikloško

3,2

František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava, nezávislý kandidát, volebný web: https://www.frantisekmiklosko.sk/

Prehľadnosť transparentného účtu. Do akej miery sú položky na volebnom transparentnom účte prehľadne popísané a je možné identifikovať účel a príjemcu/poskytovateľa?

Kandidát má ku dňu hodnotenia skoro neexistujúcu kampaň pozostávajúcu len so štyroch položiek „reklama na sociálnej sieti“ a jednej platby za reklamu v časopise.

Opakované hodnotenie (13.3.2019): Kandidát viedol kampaň vo veľmi malom rozsahu, všetky platby však majú vyznačený účel aj príjemcu. V účte transparentnom účte chýbajú podrobnejšie dennodenné náklady, ako napríklad cestovné na volebné akcie alebo personálne odmeny spolupracovníkom, či náklady spojené s tvorbou propagačných materiálov.

3

Transparentnosť výdavkov pred oficiálnou kampaňou. Ako informuje kandidát o kampani pred vyhlásením volieb?

Kandidát ohlásil kandidatúru 06.06. 2018, výdavky na jeho kampaň sú transparentnom účte vysledovateľné až od 24.07. 2018.

5

Pôvod vlastných zdrojov. Do akej miery informuje kandidát o spôsobe nadobudnutia vlastných finančných zdrojov investovaných do volebnej kampane?

Kandidát do kampane zatiaľ neinvestoval vlastné zdroje. Vyplnil síce podrobné majetkové priznanie TIS, avšak nedostatočne, keď napríklad neuviedol výšku svojich príjmov.

3

Web kampane. Obsahuje webová stránka informácie kľúčové pre rozhodovanie voličov (životopis, volebný program, majetkové pomery, volebná kampaň, volebné akcie)?

Kandidát má samostatný kandidátsky web kde prezentuje svoj volebný program, profesijný životopis a kalendár stretnutí s voličmi aj priamy kontakt na členov tímu.

1

Volebná kampaň. Aká je úroveň informovanosti kandidáta o volebnej kampani, jej financovaní, volebnom tíme a spolupracujúcich agentúrach?

Kandidát neponúka dostatok informácií o financovaní svojej kampane a jej organizácii. Nevyplnil dotazník TIS zameraný na túto oblasť. O veľkosti kampane, zdrojoch na jej financovanie, volebnom tíme a spolupracujúcich špecialistoch a agentúrach neinformuje ani na volebnom webe.

5
Táto stránka využíva cookies. V prípade, že nesúhlasíte s ukladaním súborov cookies na Vašom zariadení, opustite, prosím, túto stránku.
Ochrana súkromia