Eduard Chmelár

2,05

Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta, nezávislý kandidát, volebný web: https://chmelarpreslovensko.sk/

Prehľadnosť transparentného účtu. Do akej miery sú položky na volebnom transparentnom účte prehľadne popísané a je možné identifikovať účel a príjemcu/poskytovateľa?

Všetky platby majú ku dňu hodnotenia presne popísaný účel, ale ani jedna nemá uvedeného príjemcu, v prospech ktorého smerovala.

Opakované hodnotenie (13.3.2019): Kandidát počas celej kampane neoznačoval príjemcov platieb, čo vplýva na nezmenenú známku za transparentný účet.

3

Transparentnosť výdavkov pred oficiálnou kampaňou. Ako informuje kandidát o kampani pred vyhlásením volieb?

Kandidát oznámil zber podpisov pod svoju kandidatúru 23.04. 2018, prvý pohyb sa na jeho transparentnom účte objavil o deň neskôr –  24.04. 2018.

1

Pôvod vlastných zdrojov. Do akej miery informuje kandidát o spôsobe nadobudnutia vlastných finančných zdrojov investovaných do volebnej kampane?

Kandidát do kampane zatiaľ investoval ku dňu hodnotenia 100 eur. Vyplnil podrobné majetkové priznanie TIS, svoje príjmy nedoložil kópiami daňových dokladov.

2

Web kampane. Obsahuje webová stránka informácie kľúčové pre rozhodovanie voličov (životopis, volebný program, majetkové pomery, volebná kampaň, volebné akcie)?

Kandidát má samostatný kandidátsky web kde prezentuje svoj volebný program, profesijný životopis a kalendár stretnutí s voličmi.

1

Volebná kampaň. Aká je úroveň informovanosti kandidáta o volebnej kampani, jej financovaní, volebnom tíme a spolupracujúcich agentúrach?

Kandidát ponúkol informácie o financovaní svojej kampane a jej organizácii. Vyplnil  dotazník TIS zameraný na túto oblasť. Na volebnom webe o nej proaktívne neinformuje.

1
Táto stránka využíva cookies. V prípade, že nesúhlasíte s ukladaním súborov cookies na Vašom zariadení, opustite, prosím, túto stránku.
Ochrana súkromia