Bohumila Tauchmannová

2,55

Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava, nezávislá kandidátka, volebný web: http://www.zazdravyrozum.sk/

Prehľadnosť transparentného účtu. Do akej miery sú položky na volebnom transparentnom účte prehľadne popísané a je možné identifikovať účel a príjemcu/poskytovateľa?

Transparentný účet kandidátky je súbor úplne neidentifikovateľných platieb.

Opakované hodnotenie (13.3.2019): Niektoré platby už majú označený predmet platby. V konečnom dôsledku sa však jedná len o zlomok z platieb. Ostatné sú stále kompletne neoznačené.

4

Transparentnosť výdavkov pred oficiálnou kampaňou. Ako informuje kandidát o kampani pred vyhlásením volieb?

Kandidátka ohlásila kandidatúru 19.06. 2018. Transparentný účet založila už v roku 2017, v súvislosti s prezidentskými voľbami ho začala používať od 28.11.2018.

5

Pôvod vlastných zdrojov. Do akej miery informuje kandidát o spôsobe nadobudnutia vlastných finančných zdrojov investovaných do volebnej kampane?

Kandidátka investovala do kampane spolu so svojou rodinou ku dňu hodnotenia už 8861,11 eur. Vyplnila podrobné majetkové priznanie TIS a navyše údaje v ňom doložila aj kópiou daňových priznaní.

1

Web kampane. Obsahuje webová stránka informácie kľúčové pre rozhodovanie voličov (životopis, volebný program, majetkové pomery, volebná kampaň, volebné akcie)?

Kandidátka ako jediná na svojom webe zverejňuje náklady na kampaň, informuje o svojom programe a životopise a uvádza kontakt na členov tímu. Na jej webe chýba len kalendár stretnutí s občanmi.

2

Volebná kampaň. Aká je úroveň informovanosti kandidáta o volebnej kampani, jej financovaní, volebnom tíme a spolupracujúcich agentúrach?

Kandidát ponúkol informácie o financovaní svojej kampane a jej organizácii. Vyplnil  dotazník TIS zameraný na túto oblasť. Na volebnom webe proaktívne ako jediná informuje o financovaní prezidentskej kampane.

1
Táto stránka využíva cookies. V prípade, že nesúhlasíte s ukladaním súborov cookies na Vašom zariadení, opustite, prosím, túto stránku.
Ochrana súkromia