Štefan Harabin

Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava, nezávislý kandidát, volebný web: https://www.harabin-2019.sk/

Nárast výdavkov po týždňoch

Nárast príjmov po týždňoch

Štruktúra financovania kampane

Výdavky

Graf zodpovedá stavu účtu k 2.5.2019. Vysvetlivky: PR a REKLAMA : reklama, inzercia, propagácia a PR kandidáta; VOLEBNÉ AKCIE – výdavky spojené s volebnými akciami v teréne; TOVARY a SLUŽBY – ďalšie výdavky súvisiace s volebnom kampaňou; NEIDENTIFIKOVATEĽNÉ - platby, pri ktorých sa nedá určiť účel alebo protistrana

Príjmy

Graf zodpovedá stavu účtu k 11.4.2019. Vysvetlivky: Fyzické osoby – dary od fyzických osôb; Právnické osoby – vklady od právnických osôb; Politické strany – vklady od politickej strany; Vlastné a rodinné vklady - prevody mezi vlastnými účtami,vklady kandidáta a jeho blízkych osôb – manžel/ka, rodičia, deti
Táto stránka využíva cookies. V prípade, že nesúhlasíte s ukladaním súborov cookies na Vašom zariadení, opustite, prosím, túto stránku.
Ochrana súkromia