POBOČKA SNS MOHLA PORUŠIŤ VOLEBNÝ ZÁKON KAMPAŇOU V PROSPECH ŠTEFANA HARABINA

Slovenská národná strana síce nemá vlastného kandidáta ani transparentný účet, no aj tak sa v pondelkovom vydaní Podvihorlatských novín objavil inzerát od ich humenskej pobočky s podporou pre Štefana Harabina. Takáto na účte nevykázaná reklama je nezákonná, preto sme na Ministerstve vnútra podali včera večer podnet na prešetrenie.

„Nemáme vedomosť o tomto inzeráte, ani kto ho zadal,“ povedala nám k prípadu Zuzana Škopcová, hovorkyňa národniarov. „SNS nevedie kampaň a ani nemá registrovaný učet. Jedná sa pravdepodobne o iniciatívu jednotlivca. Naše miestne organizácie nemajú právnu subjektivitu. Štatutár strany nič takéto neobjednal a nepodpísal,“ dodala.

Za porušenie zákona hrozí strane od niekoľko stoviek do pár tisíc eur pokuta, ktorá závisí od rozsahu priestupku.

Riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán z ministerstva vnútra Eva Chmelárová nás informovala, že náš podnet odstúpila príslušnému okresnému orgánu.

„Sankcia za neuvedenie údajov o objednávateľovi a dodávateľovi sa vzťahuje výlučne na osoby oprávnené k vedeniu volebnej kampane. Preskúmaním Vášho podnetu bolo však zistené, že ide o možné porušenie § 2 ods. 3 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“), a to fyzickou osobou. Z uvedeného dôvodu bol Váš podnet postúpený príslušnému okresnému orgánu ako vecne príslušnému správnemu orgánu podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona  o volebnej kampani,“ napísala.

 

 

 

 

 

Zverejnené: 13. 3. 2019
Táto stránka využíva cookies. V prípade, že nesúhlasíte s ukladaním súborov cookies na Vašom zariadení, opustite, prosím, túto stránku.
Ochrana súkromia